První měsíční platba předplatného bude účtována při registraci do aplikace CANAL+, tj. na začátku poskytování našich služeb.

V předposlední nebo poslední den aktuálního fakturačního období se odečte předplatné za následující fakturační období (fakturační období je 1 měsíc). Detaily fakturace akčních nabídek jsou specifikovány ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k prodlení s platbou, budeme Vás informovat e-mailem.