Jak zrušit předplatné
Vaše předplatné zrušíte jednoduše ve Vašem účtu Můj CANAL+ v sekci Předplatné kliknutím na tlačítko „Zrušit“.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud neexistuje dostatečný právní důvod pro to, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali. Máte též právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování. Nicméně upozorňujeme, že není vždy možné splnit Vaši žádost o výmaz, a to ze specifických zákonných důvodů, které Vám budou v souladu s platnou legislativou oznámeny, budou-li se takové důvody aplikovat. Podrobnější informace včetně kontaktních údajů pro uplatnění Vašich práv jsou k dispozici v Oznámení o ochraně osobních údajů.